Skip to main content
Algemeen

Update 4 – Effe serieus….

By 9 oktober 2011No Comments

Aangezien de fine fleur van de PrCie zich realiseert dat het leven niet alleen bestaat uit slempen en feesten zijn wij in ons schamele onderkomen aan de Cote d’Azur discussies over het leed in de wereld en andere heikele onderwerpen niet uit de weg gegaan.

Wij zijn tot de oprechte conclusie gekomen dat wij -zeker op dit moment- behoren tot de bevoorrechten op deze aardkloot. Honger en armoede zijn ons vreemd en ook van andere ontberingen is geen sprake. Om ons toch enigszins in te kunnen leven besloten wij deze middag ons te beperken tot het eten van kleine porties rauwe vis.  En inderdaad… gruwelijken dorst…

Leave a Reply