Skip to main content
Algemeen

HerOpsteker Klaas Vogel

By 5 maart 2011No Comments

Aan de bar van WorstZicht (zaterdag na het Sleutelafhalen) waaraan even daarvoor door de PR|CIE het glas werd geheven op Wim Berkers – zes jaar geleden op 5 maart overleed PR|CIE-lid Wim Berkers – werd Klaas Vogel voorzien van een Heropsteker. Klaas hoort nu ook bij het selecte groepje dat zijn originele PR|CIE-Opsteker verloor en het voortaan moet doen met een echte replica.  Klaas ontving zijn eerste opsteker in 1993, nu 18 jaar geleden.

Al die tijd is hij actief bezig geweest en heeft die originele Opsteker vaak op de revers van zijn pak geprijkt.  Op zich wel een verdienste wanneer we in aanmerking nemen dat Kees Brood maar acht jaar dit kleinood op zijn revers wist te houden en er zijn er zelfs die…

Natuurlijk moet er een soort boetedoening plaatsvinden, een tegenprestatie. Zo’n Heropsteker is minstens net zo duur als de originele en het vergt nogal wat geregel om een en ander voor elkaar te krijgen, per slot van rekening.

Voor Klaas heeft de PR|CIE een penitentie op maat. Zwaait u een dezer dagen naar de PR|CIE en Nötjes als ze in de bus zitten en Royal Klaas vervoerd worden?

Tot slot kunnen we nog melden dat Klaas carnavalsdinsdag afscheid neemt van de Peelstrekels, na zo’n twintig jaar actief te zijn geweest. Laat ‘m nou ook nog eens op die dag 65 jaar worden…

Klaas Vogel (r) en Leon van Osch

Stuur  ‘m maar een kaartje en doe dat via de postbus van de Peelstrekels: postbus 269  5750 AG DEURNE.

Leave a Reply