DE PR|CIE – EEN VREEMDE GESCHIEDENIS…

(Herzien:28 december 2018 vorige ververs|cies: 22 februari 2017, 27 oktober 2010)

Beste bezoekers van de opgekalefaterde site van de PR|CIE,

Hieronder volgen de wederwaardigheden van de PR|CIE, het nauw aan de Peelstrekels verbonden zootje ongeregeld. Het verhaal is, zoals dat hoort bij een bruisende club, nog lang niet af maar wij willen u toch een blik gunnen in de geschiedenis van dit obscure gezelschap. Wellicht is dit de aanzet tot een gedegen historisch werk over de PR|CIE.

In den beginne

PEELSTREKELRIJK – De PR|CIE is een clubje mannen dat begin jaren negentig (om precies te zijn: 15 januari 1992) van vorige eeuw is opgericht met als doel het Deurnese carnaval op te leuken. De aanzet kwam vanuit de toenmalige krantencommissie van carnavalsstichting De Peelstrekels in Deurne. De Peelstrekels krabbelden op dat moment uit een diep dal onder aanvoering van de kersverse voorzitter Geerd Jansen, een allochtoon, die: nog niet zo lang in Deurne woonachtig was, wars was van bier, maar met het juiste oog voor kwaliteit. Geerd Jansen mag als founding father van de PR|CIE worden gezien. (Wellicht in een later stadium meer hierover…)

Officieel geldt 15 januari 1992 als oprichtingsdatum van de PR|CIE, maar de basis werd iets eerder gelegd, namelijk op  6 december 1991. De eerste bijeenkomst vond plaats in jongerencentrum Den Deel aan de Harmoniestraat 5 in Deurne. Aanwezig waren: Johan Keijzers, Marcel Koolen, Hans van Bommel en Cor Brüggenwirth. Leon van Osch en Cees van den Broek waren afgemeld.

De PR|CIE van heden bestaat uit acht leden:

Voorzitter: Leon van Osch
Vieze voorzitter: Cees van den Broek
Penningmeester: Joost van den Broek: lid (sinds 20 mei 1992)
Secretaris en meest vieze voorzitter: Marcel Koolen
Cor Brüggenwirth: lid (stopt in 2009, heeft een glorievolle doorstart gemaakt en is weer als vanouds van de partij.)
Johan Keijzers: lid
Jochem Aarts: lid, (geïnaugureerd 15 juli 2009)
Jan Brands: lid

PR|CIE-verleden

Dynamiek, op welke wijze dan ook kenmerkt de PR|CIE. Hieronder de mensen die ooit deel uitmaakten van de PR|CIE.

Wim Berkers, kort na de oprichting toegetreden tot de PR|CIE, is overleden in 2005.
Hans van Bommel is in 2001 gestopt als lid van de PR|CIE.
Leon Verdonschot, lid sinds 2000 heeft de PR|CIE in 2017 verlaten.
Stefan Aspers, lid sinds 15 juli 2009, heeft de PR|CIE in 2017 verlaten
Bart van Goch, sinds  15 januari 2015 voorzitter, heeft de PR|CIE in 2017 verlaten.


De beginjaren

Zoals gezegd, er moest iets gebeuren in het Peelstrekelrijk. Leon van Osch was de 33ste prins der Peelstrekels in het rampjaar 1991. De Peelstrekels waren op sterven na dood, het bestuur bestond nog uit een man of twee die manmoedig het fort trachtten te houden. Een nieuw bestuur werd opgetuigd onder de bezielende leiding van Geerd Jansen en ook de PR|CIE zag het levenslicht. Eerste wapenfeit was de ludieke actie rond het Clarinetwater in 1992. Jo Verheijen, destijds voorzitter van SV Deurne, was de 34ste prins van De Peelstrekels.

 

Klotgemul

De PR|CIE stond aan de basis van ’t Klotgemul dat in 1993 voor de eerste maal plaatsvond. Eenvoudig concept: voor Deurne, door Deurne. Geen gewone Bonte Avond, maar Klotgemul, carnavaleske kleinkunst onder nagenoeg perfecte omstandigheden.  De artiesten traden gratis (een paar vrij vrijkaartjes en wat consumpties) op. Er werd begonnen met een avond, het jaar daarop waren er al twee, en niet veel later zelfs drie avonden. Een regelrecht succes en een parel aan de Peelstrekelkroon. In 2014 trad ’t Klotgemul in het huwelijk met de Gala-avond en werd QUATSJA! geboren. Carnavalsavonden met lokale en professionele artiesten.

 

Preußenabend

Om de vrijdagavond voorafgaand aan carnaval te benutten werd de Preußenabend (met Erotisches Kino) ontwikkeld. Het eerste jaar (1994) was een doorslaand succes, maar het bleek geen blijvertje. Later zou de ultieme vrijdagavond-voor-carnaval-activiteit worden bedacht…

 

Kommer & Kwijl

En dan is ie daar… De ultieme vrijdagavond-voor-carnaval-activiteit. Tot nu toe het grootste succes is uit de PR|CIE-koker is Kommer & Kwijl, dat in 2019 zijn 18de editie beleeft. Ook nu weer een eenvoudig concept: een aantal gelegenheidsgroepen maakt een toer langs een aantal horecagelegenheden in het centrum. In elke kroeg wordt een optreden van een kwartier gegeven en dan is het weer hurry up naar de volgende kroeg.  Wasem op de ruiten en een kolk in de biertank, een dolenthousiast publiek, deelnemers die alles uit de kast trekken, kortom: een geweldig feest op de vooravond van carnaval en inmiddels niet meer weg te denken.

 

1 april

Legendarisch zijn de 1 aprilgrappen van de PR|CIE. Met name die van een golfbaan die er in Deurne zou komen. Een grap waarin het gerenommeerde Eindhovens Dagblad met beide voeten intrapte en rancuneus verhaal wilde halen op, onder andere, mensen binnen de PR|CIE met een belangrijke functie in de Deurnese gemeenschap. Maar er was ook KlikoMerz (waarbij mensen tegen betaling hun GFT-bak konden laten bedrukken met een logo van een bedrijf en daarvoor een vergoeding zouden krijgen. De meest recente stamt uit 2016, toen werd met RP (Roekie Poepie) Dogfood de hondenbezitters op het verkeerde been gezet.

 

Optocht

Meerdere malen ging de PR|CIE aan de haal met de eerste prijs van de optocht (grote groepen) van De Peelstrekels. Zonder successen uit het verleden te negeren noem ik de eerste prijs van de grote groepen in 2015 en 2016 én 2017; de wisselbeker staat inmiddels te glimmen in een prijzenkast die nu nog virtueel is.

Twee nieuwe leden PR|CIE

DEURNE – De PR|CIE, nauw verbonden aan de Deurnese carnavalsstichting De Peelstrekels, heeft woensdagavond 15 juli – 2009 – in een speciale vergadering in café-zaal Stationzicht  twee nieuwe leden verwelkomd: Jochem Aarts (29) en Stefan Aspers (35). “Met Jochem en Stefan wordt een welkome verjonging doorgevoerd, een creatief vliegwiel geplaatst en nieuw elan ingebracht.” Aldus voorzitter Leon van Osch. Beiden hebben reeds hun sporen op het organisatorisch vlak verdiend. Zo is Jochem Aarts een van de leidende figuren van De Raad van Zaad en Stefan Aspers staat samen met Martin Damen aan het roer van het tweejaarlijkse evenement Battle on the Beach.

Cor Brüggenwirth, die er vanaf de oprichting bij was, heeft in 2009 te kennen gegeven te stoppen met de PR|CIE. Van hem werd later dat jaar afscheid genomen. De PR|CIE zal dan bestaan uit acht personen.  De overige PR|CIE-leden waren op dat moment: Leon van Osch, Cees van den Broek, Joost van den Broek, Johan Keijzers, Marcel Koolen en Leon Verdonschot. Niet al te veel later besloot Cor zijn bolhoedje weer van de wilgen te halen en sloot weer aan.

 

VERVERS|CIE 22 februari 2017

Het is woensdag 22 februari 2017. Zeven jaar na de laatste update van de PR|CIE-geschiedenis. We staan aan de vooravond van carnaval van 2017 en nog steeds is de PR|CIE een toonaangevend gezelschap in het brede carnavalspalet van Deurne.  Heel kort praten wij van het secretariaat u bij over wat er in de afgelopen periode is gebeurd.  In de voorgaande tekst is een aantal wijzigingen aangebracht; het zaakje is geactualiseerd. Maar hieronder toch nog wat essentiële mededelingen.

Zo is er een nieuwe voorzitter: Bart van Goch en nog een nieuw lid, Jan Brands, de levensgezel van Anny Berkers, en tevens lid van de Sjaaltjusklup. Bart heeft op 15 januari 2015 de voorzittershamer overgenomen van Leon van Osch. Saillant detail: die bewuste voorzittershamer is dezelfde avond ontvreemd en nog steeds niet terugbezorgd door het schoelje dat de PR|CIE en hun toorn moge vrezen! Desondanks was het een geweldige avond en allerlei fijn volk viel op de klep en had warme woorden of beelden voor de scheidende voorzitter.

StationZicht is sinds oktober 2016 verleden tijd en de PR|CIE houdt voortaan een deur weiter domicilie in Gasterij Keijzer; een inspirerend lokaal met volk van divers allooi en het geruststellend Kedeng Kedeng van het spoor. We zijn door de gerant van deze uitspanning, Gerard Keijzer, met open armen ontvangen. Onze voormalige gastheer Jozef Hendriks die zich een kwart eeuw om ons heeft bekommerd en alle ruimte heeft gegeven heeft zelf ons toffelklidje samen met zijn collega op de nieuwe vergaderdis  gelegd.

 

VERVERS|CIE 28 februari 2018

Het is vrijdag 28 december 2018, carnaval 2019 staat aan de poorten te rammelen. Binnen de PR|CIE is sinds de vorige verversing van het geschiedenisverhaal het nodige veranderd. Zo hebben voorzitter Bart van Goch en de leden Leon Verdonschot en Stefan Aspers de PP|CIE verlaten. Het was geen gemakkelijke tijd, maar met de nodige veerkracht is de draad weer opgepakt en bestaat de PR|CIE nu uit acht personen: voorzitter Leon van Osch, vieze-voorzitter Cees van den Broek, Penningmeester Joost van den Broek, secretaris Marcel Koolen en de leden Johan Keijzers, Cor Brüggenwirth, Jochem Aarts en Jan Brands.

 

En doorrr…

Was vanaf het begin de doelstelling, vernieuwing van het carnaval in Deurne, ook nu is dat niet anders. Wat dat betreft is de PR|CIE oerconservatief, want nog steeds voert het gezelschap de vernieuwingsgedachte hoog in het vaandel. Zo wordt komend jaar ’t Is goe dè ge ‘r bent  van De Hôsbengels samen met De Hôsbengels en een aantal Deurnese artiesten op de schop genomen en ziet op carnavalszaterdag het evenement De Klote het levenslicht. De Peelstrekels kunnen die avond met een gerust hart naar De Klote gaan.

En wanneer je, je dan ’s anderendaags Klote voelt, adviseren wij van de PR|CIE de carnavalsmis op zondagochtend aan. De spirituele voorganger van deze, in Deurne inmiddels legendarische, mis is pastoor Paul Janssen, die in 2017 D’n Opsteker in ontvangst mocht nemen in die mis.

 

D’n Opsteker

Over D’n Opsteker gesproken… Zoals het een goede carnavalsclub betaamt kan ook de PR|CIE niet zonder een eigen onderscheiding. Sinds 1992 is dat D’n Opsteker die komend jaar voor de 28ste keer wordt uitgereikt aan iemand (het kunnen ook meerdere mensen zijn) die voor De Peelstrekels en het carnaval in het algemeen een bijzondere rol heeft. Dit kan zijn achter de schermen, maar ook daarvoor.

 

Het Weetblad

In 1993 verscheen het eerste exemplaar van het Weetblad, de PR|CIE-versie (van een pagina) van het Weekblad voor Deurne. Eerst werd het blad als muurkrant in de lokale Belgian Dinners (vetsmelterijen oftewel friettenten) opgehangen, maar al zeer geruime tijd kunt u het Weetblad in de onvolprezen carnavalskrant De Peelstrekel tot u nemen. In dat Weetblad vindt u, onder andere, de lijst met Opstekers en de lijst met ereleden van de PR|CIE. Het Weetblad in zijn huidige vorm is een coproductie van de PR|CIE-leden Cor Brüggenwirth en Marcel Koolen. In de eerste edities (de muurkranten) was ook Cees van den Broek redactielid.

 

Website

Natuurlijk heeft de PR|CIE een website! Webmaster, spin in het PR|CIE-web is Jochem Aarts. Onlangs heeft hij de site volledig overhoop gehaald en van een frisse tint voorzien. Op deze site vindt u allerlei belangwekkende zaken die de PR|CIE aangaan. We willen u vooral wijzen op de PR|CIEnema met daarin wreed stoere beelden van de selfiesticker van De PR|CIE, Jochem Aarts.

 

Tja!

Het verhaal van de PR|CIE is nog niet af. Blijf ons op de bolhoed volgen. Het zal u niet berouwen!

Een prettig Carnaval en ga naar De Klote!